Bachelor A&C
Arita Tolman is 20 jaar en zit in het tweede jaar van de studie Bedrijfskunde. Binnen deze studie volgt zij het profiel A&C. Ze is geïnteresseerd in cijfers en vond op de middelbare school vakken zoals Management & Organisatie erg leuk. Ze heeft gekozen voor de studie Bedrijfskunde, omdat het (vooral in het eerste jaar) een breed georiënteerde studie is en je jezelf later specifieker kan ontwikkelen.

Arita heeft binnen de studie Bedrijfskunde een keuze gemaakt voor het profiel A&C. Haar verwachting hierbij was dat er veel financiële en rekenkundige vakken in terug zouden komen. Dit is ook zeker het geval. Er zijn wel vakken, zoals Financial Reporting and Consolidation, die erg lastig kunnen zijn, omdat bij deze vakken een hoog niveau van je wordt verwacht. Wel geven deze vakken volgens haar meer voldoening dan een vak wat je relatief makkelijk kan halen. Een vak uit het eerste jaar waar je de track goed mee kan vergelijken is volgens Arita Management Accounting. Er zijn veel vakken die hiermee in verband staan, denk hierbij aan vakken als Boekhouden en Financial Management. Wel wil ze meegeven dat wanneer je Management Accounting in je eerste jaar niet hebt gehaald, dit niet betekent dat de track A&C niks voor jou is. Zelf heeft ze, ondanks dat ze Management Accounting in haar eerste jaar niet heeft gehaald, de bovengenoemde vakken met veel plezier gevolgd en behaald.

Na het eerste studiejaar ben je goed voorbereid op het tweede jaar. Het tweede jaar is lastiger en gaat verder in op de stof dan het eerste jaar deed. Het belangrijkste is dat je goed bij de stof blijft, dan komt het bij alle vakken wel goed. Gemiddeld gezien is Arita nu 7.5 uur per week met 1 vak bezig (colleges en zelfstudie). Dit betekent dus een studielast van ongeveer 60 uur per vak. Hierbij komt nog wel het leren voor de tentamens.

Volgens Arita is een accountant de vertrouwensman van het maatschappelijk verkeer. Hij/zij controleert de jaarrekening van klanten en kan daarbij een oordeel geven. Hij/zij geeft ook advies aan klanten als zij daarom vragen.

Een controller is volgens haar de financiële man/vrouw binnen de organisatie. Hij/zij is een expert op financieel gebied en helpt de directie en het management met het besturen van de organisatie. Hij/zij geeft advies en doet financiële analyses en maakt bijvoorbeeld begrotingen, planningen, balansen en winst- en verliesrekeningen.

Tot slot wil Arita eerstejaars studenten nog iets meegeven: "Kies voor de track waarvan jij denkt dat je het meeste plezier aan beleeft. Als jij Management Accounting erg interessant vond en je dit vak ook kon volgen, dan zou A&C een zeer goede keuze zijn. A&C is een track waarbij je naar mijn mening het meeste leert en de meeste voldoening uit haalt. Maar doe vooral wat je het leukste lijkt!"

Lid worden (€1,-)