Bot vs. Bad

Yesterday hackers were only human

Sinds het bestaan van de accountant is het accountantsberoep nooit hetzelfde geweest. Het accountantsberoep gaat met de tijd mee. Het imago van de stugge accountant die met de neus in de jaarboeken zit verdwijnt. Het maakt plaats voor de hippe accountant die zich aanpast aan de veranderende verwachtingen van het maatschappelijk verkeer. Technologische ontwikkelingen zijn van grote invloed op de veranderende accountant. Een van de meest besproken hedendaagse technologische ontwikkeling is de introductie van “Artificial Intelligence”.

Volgens Bernard Marr, expert op het gebied van “digital transformation” en “intelligent use of data in business”, zal artificial intelligence de rechterhand van de accountant worden. De zelflerende, op algoritmes gebaseerde systemen, verlichten niet alleen het werk van de accountant, maar zullen de functie ook gaan uitbreiden. Ook de controller zal te maken krijgen met veranderende werkzaamheden.

Waar de accountant eerst alleen het jaarverslag controleerde, wordt de accountant met de invoering van artificial intelligence steeds meer geacht zijn adviesfunctie te vervullen. Zo werd begin 2017 de Corporate Governance Code uitgebreid met als taak voor de accountant om ook een verklaring af te geven over de niet-financiële informatie. Kun je door deze verandering de accountant nog wel een accountant noemen? Blijven de activiteiten waar de accountant om bekend staat bestaan? Ook zal artificial intelligence ertoe leiden dat de systemen intern beheerst moeten worden. Dit is een activiteit die de controller op zich moet nemen.

De opkomst van artificial intelligence kan ervoor zorgen dat de accountant beter zal gaan presteren in zijn werk. Echter, er zitten ook consequenties aan deze implementatie. Het gaat namelijk over privacy-gevoelige data waarvan de veiligheid moet worden gewaarborgd. De veiligheid van deze gegevens komt steeds vaker in het geding door gevallen van cybercrime, een ander onderwerp waar de accountant en controller steeds meer mee te maken zullen krijgen.

Met de implementatie van artificial intelligence worden er meer privacy-gevoelige gegevens opgeslagen en is het voor hackers nog aantrekkelijker om in te breken in de systemen. De controller zal intern preventieve maatregelen moeten treffen om de kans op cybercrime te minimaliseren. Cybercrime kost de Nederlandse economie jaarlijks één miljard euro. Wel wordt de cybersecurity van bedrijven beter, maar ook de bad guys staan niet stil. De NBA wil dan ook dat de accountant bijdraagt aan de bewustwording van de onderneming wat betreft cybercrime. Er wordt van de accountant verwacht dat hij zijn bevindingen over de cybersafety vastlegt in de managementletter. De onderneming zal deze bevindingen in hun strategie en risicobeleid moeten verwerken. Brengt de implementatie van AI, door het opslaan van privacy-gevoelige gegevens, meer materiële risico’s met zich mee? En hoe kan de controller de kans op cybercrime minimaliseren?

Er wordt van bedrijven verwacht dat ze met de tijd mee bewegen. Is AI adequaat te beveiligen en worden hiermee de kosten van cybercrime teruggedrongen, of zullen de cybercrime kosten voor de ondernemingen verder stijgen? Hoe ziet de toekomst van de accountant en controller eruit met deze technologische ontwikkelingen? Op het Congres, 19 april 2018, zullen we samen discussiëren en antwoorden krijgen op deze vragen.

Benieuwd wat PM voor jou kan betekenen? Word lid!

Lid worden (€1,-)