Een vertrouwenspersoon is er voor leden die meldingen of klachten hebben over ongewenst gedrag binnen de vereniging zoals:

  • agressie en geweld
  • seksuele intimidatie/ongewenste intimiteiten
  • pesten
  • discriminatie

Een vertrouwenspersoon gaat altijd vertrouwelijk om met de informatie van leden. Er is een geheimhoudingsplicht.

    Vertrouwenspersoon 

 
Angelique Keizer
06 27 26 82 61
angelique.keizer@hotmail.com

Daarnaast heeft Studievereniging PM een klachtencommissie. Deze zal eventuele klachten rondom de gang van zaken in behandeling nemen en in samenspraak met het bestuur zal gezocht worden naar een passende oplossing. 

   
Klachtencommissie
Judith van Ekeren en Stephanie Hofstetter
klachten@studieverenigingpm.com

Lid worden (€1,-)