Thema Controlling symposium: ‘A call for change, will YOU be in control?!

Het Controlling Symposium 2018 zal in het teken staan van de toekomst van het controllers beroep. Hoewel de traditionele controller zich bezighoudt met de financiële en strategische beheersing van een organisatie, blijkt dat controllers tegenwoordig met veel meer aspecten binnen een organisatie moeten omgaan. CFO van Exact, Robêrt Gier, schreef over de transformatie van de controller en stelde: “Wordt de CFO de zonnekoning van de 21e eeuw?”

De werkzaamheden van controllers worden beïnvloed door verschillende factoren. Enerzijds wordt er in toenemende mate gebruik gemaakt van IT en worden bedrijfsprocessen geautomatiseerd. Anderzijds is er een veranderende behoefte van de door de controller verrichte werkzaamheden binnen een organisatie. Traditioneel werd van de controller verwacht dat hij of zij budgetten opstelt, de nacalculatie verzorgt en betrokken is bij strategische vraagstukken. Tegenwoordig worden controllers betrokken bij een breder aantal processen en afdelingen binnen een organisatie. De bijkomende taken van een controller lopen uiteen van het rapporteren van niet-financiële informatie tot het hervormen van de bedrijfscultuur binnen een organisatie. In hoeverre is de controller in staat om te voldoen aan deze nieuwe verwachtingen?

Een tweede ontwikkeling die van belang is voor de werkzaamheden van een controller is de toenemende mate van gebruik van IT. Bedrijfsprocessen worden veelvuldig geautomatiseerd, maar in hoeverre worden werkzaamheden van controllers geautomatiseerd? Een bijkomend vraagstuk is in hoeverre informatie afkomstig uit informatiesystemen bruikbaar is voor de controller. Tijdens het symposium wordt er aandacht besteed aan hoe IT en automatisering richting geven aan het takenpakket van de controller.

Kortom, het is nodig voor controllers om mee te gaan met verandering: Er is een ‘call for change’. De controller zal een nóg belangrijkere rol gaan spelen in de onderneming, door het breder worden van ‘het zijn van een controller’. Kan de controller voldoen aan de eisen met betrekking tot aanvullende werkzaamheden en kan de controller meegaan met alle veranderingen door IT? Tijdens het Controlling Symposium op 6 maart 2018 zullen vooraanstaande controllers hun visie en ervaringen delen. Zijn zij, en vooral ben jij als toekomstige controller eigenlijk wel klaar voor deze veranderingen in het controllers beroep?

Will YOU be in control?!

Weten wat PM voor jou kan betekenen?

Lid worden