← Terug

Aan het werk met...

Ik ben Rémon Tanis, 25 jaar en ben vanaf het voorjaar 2016 in dienst bij EY in Groningen. De bachelor en master Accountancy & Controlling heb ik gevolgd aan de Rijksuniversiteit in Groningen. Momenteel zit ik het in tweede en laatste jaar van de Executive Master of Accountancy. Dit is het theoretische onderdeel van de opleiding tot registeraccountant. Naast mijn studie ben ik twee jaar actief lid geweest bij PM. Ik heb in de controlling- en kascommissie gezeten. Toen ik de vraag van de redactie kreeg of ik de rubriek ‘aan het werk met…’ wilde doen, heb ik natuurlijk geen moment getwijfeld. PM is een prachtige studievereniging waarbij gezelligheid en formele activiteiten hand in hand gaan en je zo ook de kantoren op een goede manier leert kennen.                                               

De week

Ik neem jullie mee in week 2 van 2018. Deze week is het begin van mijn ‘busy season’. Tevens is dit ook de eerste week dat ik weer werk in 2018. De week hiervoor ben ik namelijk een weekje op vakantie geweest om me helemaal op te laden.

Maandag                                                 

Deze week staat een productieonderneming op de planning. Wij hebben een korte periode, voordat wij moeten rapporteren naar de groepsaccountant. Daarom hebben we een strakke planning om de deadlines te halen. Als iedereen is gearriveerd en we elkaar een gelukkig nieuw jaar hebben gewenst, beginnen we met een teammeeting van een half uur. Hierin worden de planning, enkele aandachtspunten en werkafspraken met het hele team afgestemd. Het vervolg van de dag staat met name in het teken van het definitief gereed maken van het dossier. Hierbij heb ik veelvuldig contact met collega’s in India. Zij kunnen ons goed ondersteunen bij gestandaardiseerde werkzaamheden, zoals het voorbereiden van de documenten waarin wij onze controlewerkzaamheden vastleggen of het maken van aansluiting van de sub administraties met de financiële administratie.  Rond half 7 ben ik weer thuis, maak een hapje eten klaar en werk nog een aantal zaken af voor mijn voetbalvereniging, waar ik penningmeester van ben.

Dinsdag

Deze dag staat in het teken van het definitief afronden van de interim-controle. Dat klinkt misschien gek, maar komt door het volgende. Deze cliënt heeft haar interne beheersing goed ingericht. Tijdens de interim-periode, ergens in november, hebben wij getest of de interne beheersingsmaatregelen effectief zijn in werking. Hieruit kwam naar voren dat de interne beheersingsmaatregelen effectief zijn in werking. Om vast te stellen of deze ook het hele ‘boekjaar’ effectief zijn geweest in werking, voeren wij een aantal aanvullende werkzaamheden uit. Dit betekende expliciet dat wij een kort gesprek hebben  met de procesverantwoordelijke of er iets veranderd is in het proces, en daarnaast hebben wij nog aanvullende items getest. Ik ben rond 7 uur weer thuis en klap ’s avonds m’n laptop nog even open om wat laatste puntjes af te ronden.

Woensdag

Vandaag ontmoeten we voor het eerst een collega vanuit EY in Spanje. Deze collega is twee maanden in Nederland om ons te ondersteunen in de drukste periode. Daarnaast zit er op het team ook een collega uit India. Dit zorgt ervoor dat we gedurende de dag Engels met elkaar praten. In het begin is dit even wennen, maar het went snel. Het is gaaf om met collega’s vanuit verschillende landen te werken. Vandaag krijgen we de opgevraagde documenten voor de jaarrekeningposten van de cliënt. Dit betekent dat we echt posten kunnen gaan controleren. Voordat we hieraan beginnen, maken we eerst de aansluitingen vanuit de kolommenbalans naar het controle object. Hiermee stellen we vast of alle grootboekrekeningen zijn opgenomen en of ze aan de juiste categorie, bijvoorbeeld de liquide middelen, zijn toegedeeld. Daarna maak ik de eerste start van het controleren van de materiële vaste activa. ’s Avonds om half 9 heb ik voetbaltraining, om zo m’n wekelijkse portie beweging te krijgen.

Donderdag

Vandaag ga ik verder met de materiële vaste activa en bespreek ik met mijn controleleider enkele geconstateerde punten. Na deze bespreking rond ik de materiële vaste activa verder af en maak het document zo gereed dat mijn controleleider het kan reviewen. Ook help ik vandaag een collega die vanaf september 2017 is gestart. Het is gaaf om te zien hoe snel je kan groeien binnen EY. Waar bijvoorbeeld een jaar geleden jij uitleg krijgt over hoe je bepaalde werkzaamheden moet uitvoeren, kan jij dit jaar al collega’s met minder ervaring bepaalde zaken uitleggen. ’s Avonds gaat mijn laptop weer open om alles op tijd af te krijgen. Dit hoort nou eenmaal bij het ‘busy season’. Ik heb gemerkt dat je hier vanzelf langzaam ingroeit om eraan te wennen.

Vrijdag

Vandaag begin ik om half 8 ‘s ochtends, zodat ik iets eerder weg kan dan normaal gesproken. Mijn broer is namelijk jarig en we gaan met de familie samen eten. De posten die ik vandaag controleer zijn voorraden en het eigen vermogen. Ook deze posten bespreek ik met mijn controleleider of hij nog aandachtspunten ziet voor het controleren van deze posten. Na dit gesprekje voer ik de werkzaamheden verder uit en leg ze vast in ons controledossier. Rond 5 uur doe ik m’n laptop dicht en is het weekend!

                                                            

Benieuwd wat PM voor jou kan betekenen? Word lid!

Lid worden (€1,-)