← Terug

Werken in de accountancy en als docent, hoe bevalt deze combinatie?

Hoe is het nou om het werk bij een accountantskantoor te combineren met werken als docent bij de Vakgroep Accountancy aan de Rijksuniversiteit Groningen? Daar was de Redactie wel benieuwd naar en daarom hielden zij een interview met Gerard Helminck, junior manager bij Deloitte en docent van de vakken Internal Control en Accounting Information Systems, betrokken bij verschillende post-master vakken en scriptiebegeleider. 

Kunt u allereerst uzelf introduceren?

Ik ben Gerard Helminck, ik ben 33 jaar oud en samen met mijn vriendin woonachtig in Hengelo, het mooie Twente. Door de week ben ik junior manager bij Deloitte te Zwolle en ik richt me daarbij voornamelijk op de publieke sector: zorginstellingen, gemeenschappelijke regelingen, onderwijs en andere publieke organisaties. Daarnaast ben ik op vrijdag verbonden aan de vakgroep accountancy van de Rijksuniversiteit Groningen, specifiek binnen de sectie Internal Control. Ik geef de vakken Internal Control: Basics in het tweede jaar van de bachelor Accountancy & Controlling en Accounting Information Systems in het derde jaar. Daarnaast begeleid ik studenten met hun scripties en ben ik betrokken bij (post)mastervakken. Ook kijk ik het landelijk tentamen BIV na.

Wat doet u graag in uw vrije tijd?

Onlangs heb ik dankzij mijn vriendin Netflix ontdekt. Ik vind het heel gezellig om samen met haar Netflix te kijken, zodat we samen kunnen ontspannen en ook even de dag kunnen bespreken. Daarnaast lees ik graag thrillers, doe ik aan Crossfit en ga ik graag mountainbiken of wandelen om bij te komen.

We zien dat u van Deloitte Groningen ‘verhuisd’ bent naar het kantoor in Zwolle. Hoe ervaart u het om te switchen van locatie binnen Deloitte?

Ik wilde vanwege mijn toenmalige relatie de overstap maken van kantoor Groningen naar kantoor Zwolle. Bij Deloitte is dit redelijk eenvoudig te realiseren. Ik had al een aantal controlecliënten in de kop van Overijssel en na een goed gesprek hierover gehad te hebben met collega’s van kantoor Zwolle, ben ik in korte tijd definitief overgegaan.

Heeft u zelf uw portefeuille met klanten/sectoren samen mogen stellen? Waarom heeft u daardoor specifiek gekozen voor de publieke sector?

Je krijgt binnen Deloitte de mogelijkheid om keuzes te maken binnen je eigen portefeuille, zolang je daar zelf maar proactief en zelfstandig in bent. Ik heb bewust de keuze gemaakt om mij te verdiepen in de publieke sector. Publieke organisaties staan veelvuldig in het maatschappelijke spotlicht en hebben te maken met complexe regelgeving en toezichthouders die veeleisend kunnen zijn richting de organisaties maar ook richting de accountant. Dit heeft gevolgen voor de wijze van controleren en het rapporteren, bijvoorbeeld via managementletters. Dit ervaar ik als uitdagend.

Hoe is het om als starter aan de slag te gaan bij een accountantskantoor?

Ik denk dat het sowieso goed is voor starters dat ze een gevarieerd pakket krijgen en bij verschillende organisaties kunnen kijken. Ook met het oog op de toekomst is het goed om bij alle typen bedrijven ervaring op te doen. Ik heb toentertijd ervaren dat er in een korte tijd veel op je afkomt. Als starter begin je in september en dan beginnen de interim controles. Starters gaan van week tot week van de ene naar de andere organisatie , waardoor ze dus veel zien. Aan het einde van de week hebben ze een bepaald proces uit de theorie in de praktijk zien landen.

Hoe is de werkdruk over het jaar verdeeld bij een accountantskantoor?

Het controlejaar begint in september met de interim controles. Hierbij wordt gestart met verkenning en planning van de controles: hoe staat de organisatie er tussentijds voor, zijn er nog belangrijke wijzigingen geweest, welke risico’s en processen onderkennen wij binnen de organisatie? Rond de jaarwisseling gaan we vaak bij klanten de voorraad inventariseren: Rond de tweede week van het nieuwe jaar begint het ‘busy season’ waarbij het drukker gaat worden in verband met de jaarrekeningcontroles die dan plaatsvinden of controles van bepaalde verantwoordingen bij publieke organisaties, zoals gemeenschappelijke regelingen en zorginstellingen. Bij Deloitte hanteren wij een busy season en low season, en dit heeft een impact op het aantal uur dat per week verantwoord dient te worden. Gedurende deze busy season maken wij gemiddeld 45 uren per week. Eind april is de piek qua drukte weer over. De overuren die in het busy season gemaakt worden, kunnen in de zomer weer opgenomen worden voor vrije dagen. In de rustige periode (juli, augustus en september) wordt er gemiddeld 35 uur gewerkt. Het is dan belangrijk om in deze rustige periode echt de rust te pakken. Toch is het ook handig om hier alvast voorbereidende werkzaamheden en interim controles te doen, zodat het de werkdruk in het ‘busy season’ verlaagt.

Waarom bent u begonnen met lesgeven op de RUG?

Ik heb altijd een bepaalde ambitie gehad om les te geven en kennis over te dragen aan studenten. Ook vind ik het belangrijk om een bijdrage te leveren aan het vormen van de volgende beroepsgeneraties. Dit is iets wat ik met heel veel plezier doe. Gedurende de week doen wij natuurlijk veel aan “training on the job”, waarbij ervaren collega’s de minder ervaren collega’s intensief begeleiden met hun werkzaamheden. Dit vergt tijd en inzet, maar het is noodzakelijk dat beginnende collega’s een goede basis krijgen om hun controlewerkzaamheden uit te voeren. Vanuit de RuG is gevraagd om een oud-collega van Deloitte te vervangen. Zij gaf de vakken die ik nu doceer. Ik heb niet lang na hoeven denken over het accepteren van deze positie na het doorlopen van de sollicitatieprocedure.

Wat vindt u zo leuk aan het vak internal control?

Internal control is, volgens mij, echt de basis van hoe organisaties ingericht kunnen worden, hoe ze doelstellingen kunnen behalen en of deze doelstellingen ook efficiënt en effectief behaald worden. Wat ook leuk is aan het vakgebied, is dat er binnen het vakgebied veel veranderingen zijn. Voor enterprise risk management is er nu bijvoorbeeld een herziene versie van het COSO-framework gekomen. Vanuit corporate governance oogpunt is er nu een herziene versie van de Monitoringscode. Wat je bij Internal Control hebt, en natuurlijk ook bij andere vakken, is de aandacht voor processen: Hoe loopt een organisatie nou en hoe beheers je deze processen?

Waarom heeft u gekozen om de accountancy in te gaan en niet de controllingrichting in verband met het lesgeven op het gebied van internal control?

In mijn eerste jaar economie heb ik een heel divers pakket aan vakken gehad. Financiering, financial accounting en ICT vond ik interessante vakken. Na het eerste jaar moest je kiezen welke track je wilde gaan doen. De studieadviseur heeft mij toen geadviseerd om accountancy & controlling te gaan doen. Eerst heb ik nog een dag meegelopen met een accountant: een hele leuke dag met veel gesprekken met de mensen die iedere dag in de praktijk staan. Het is een uitdagend en dynamisch beroep, waarin je kennis moet hebben van verschillende onderwerpen en elementen. Je komt bij veel verschillende organisaties. Sectorbreed spelen er namelijk wel veel ontwikkelen, maar die zijn nooit helemaal hetzelfde per organisatie. Ik vind het ook leuk om aanbevelingen te doen en inzage te krijgen in de wijze waarop verschillende organisaties opereren. Mijn affiniteit voor IT ervaar ik als een waardevolle toevoeging binnen de accountancy sector. Dit gebied is constant in beweging, denk maar aan blockchain, encryptie, informatiebeveiliging en privacy. Organisaties worden hier veelvuldig geconfronteerd.

In hoeverre komt de praktijk overeen met wat u op de Universiteit geleerd heeft?

Je moet zorgen dat de basis welke je meeneemt vanuit de Universiteit goed is en tijdens controles doe je veel praktijkervaring op. De bouwstenen vanuit de opleiding sluiten op den duur op de praktische werkzaamheden aan en vice versa. Het is ook goed om de theorie die je mee hebt genomen vanuit je opleiding daadwerkelijk in de praktijk te gaan brengen en niet volledig in de theorie te blijven hangen.

Wat vindt u de toegevoegde waarde van lid zijn van een studievereniging?

Het lidmaatschap van een studievereniging ervaar ik als belangrijk en dit heb ik ook tegen studenten gezegd: probeer in je studietijd niet alleen in de UB te zitten of  in de studieboeken te hangen. Focus je niet alleen op het lesmateriaal, maar ontwikkel je ook op sociaal gebied. Kom in contact met de universiteit, je medestudenten en toekomstige werkgevers. Het hoeft niet altijd over studie te gaan, maar ook over leuke dingen. Ik ben zelf met veel plezier actief lid geweest bij een studievereniging. De contacten die je legt met de mensen is leuk en helpt bij de hiervoor genoemde persoonlijke en professionele ontwikkeling.
 

Benieuwd wat PM voor jou kan betekenen? Word lid!

Lid worden (€1,-)