← Terug

De Accountant als Fraudedetector

De Accountant als Fraudedetector

Er was minder gedoe met accountants dit voorjaar. Minder schandalen, minder vette krantenkoppen. Goed, er was wat met de boekhouding van een meubelfirma uit Zuid-Afrika en een omvallend bouwbedrijf aan de andere kant van het Kanaal. Maar dat was ver van huis. Hier in ons land ging het zijn gangetje. Het is stil, schreef Pieter de Kok op Accountant.nl.

Toch bleek er genoeg te melden over het accountantsberoep. Eerst werden we verrast door een stevig rapport van Nyenrode en de NBA Young Profs samen, over de werkdruk tijdens het busy season. Dat zorgde voor vervolggesprekken, scherpe opinies en pittige nieuwsberichten, tot op de dag van vandaag. Daar wordt je als nieuws- en debatsite best blij van.

Vervolgens gooide forensisch accountant Peter Schimmel in de zomer een steentje in de vijver. “Houd op van accountants te verwachten dat ze fraude ontdekken”, schreef hij in een opiniebijdrage. Een golf aan reacties volgde op dat steentje. Marcel Pheijffer, als opinieleider niet bang om iemand stevig van repliek te dienen, reageerde als door een wesp gestoken. Natuurlijk zijn accountants er wel degelijk om fraude te signaleren, wierp hij tegen. “Het zoeken naar fraude is geen kul, het is inherent aan de doelstelling van accountantscontrole en de zekerheid die accountantscontrole verschaft.” Precies op dat moment kwam ING in het nieuws door een megaschikking met het Openbaar Ministerie, wegens het faciliteren van witwaspraktijken. Een praktijkvoorbeeld van de bekende vraag “waar was de accountant?”. Vervolgens bemoeide iedereen zich ermee en werd het een lange hete zomer. Met als hoogtepunten het eerste livedebat onder onze eigen vlag, over de rol van accountants bij fraude, en een partner van EY die streng werd bevraagd door een Kamercommissie over de ING-kwestie.

Maar zijn we ook verder gekomen met het fraudevraagstuk? Nog niet erg. Er ligt een fraudeprotocol van de NBA, dat sneller dan gepland werd uitgebracht omdat de discussie wel erg hoog opliep. Maar dat protocol is vooral een bundeling van bestaande regelgeving voor accountants rondom fraude. En fraude is officieel benoemd als thema “dat door de maatschappelijke impact een bovengemiddelde invloed uitoefent op de verwachtings- en prestatiekloof”. Ja, oké, klinkt goed, maar wat nu?

De vroegere Amsterdamse wethouder woningzaken Jan Schaefer zei destijds al “in gelul kun je niet wonen”. Het is niet goed als we ons bij het concreet invullen van papieren beloftes laten leiden door angst, door juristen die waarschuwen voor aansprakelijkheid en claims. We komen niet weg met alleen ronkende zinnen. Het is tijd om concrete maatregelen te nemen, die meer tegemoet komen aan de wensen van het maatschappelijk verkeer.

Tijd om als accountants verantwoordelijkheid te nemen. Bijvoorbeeld door fraude-onderzoek tot standaard onderdeel te maken van de accountantscontrole. Door altijd te rapporteren over frauderisico’s in de controleverklaring. Door intensiever gebruik te maken van data-analyse. Door, zoals iemand tijdens het livedebat stelde, desnoods dan maar wat minder aardig gevonden te worden door de opdrachtgever. Door ons niet te verschuilen achter door onszelf opgestelde regelgeving. Door lastig te zijn. En als de juristen dan toch gaan piepen: stuur ze weg. Get better lawyers.

Auteur: Marc Schweppe
Hoofdredacteur Accountant.nl

Benieuwd wat PM voor jou kan betekenen? Word lid!

Lid worden (€1,-)