← Terug

De voor- en nadelen van de AVG

Dit artikel gaat over de nieuwe Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze verordening is sinds 25 mei 2018 van toepassing. Sindsdien gelden deze regels voor de hele Europese Unie. Dit artikel is geschreven naar aanleiding van de NBA Accountantsdag, die afgelopen 20 november werd georganiseerd. Benieuwd naar hoe de hele dag verlopen is? kik hier

Eerst volgt een korte beschrijving van wat de verordening inhoudt. De Algemene verordening gegevensbescherming is sinds vorig jaar actief. Deze verordening staat ook wel bekend als de General Data Protection Regulation (GDPA). Door deze nieuwe verordening vervalt de Wet bescherming persoonsgegevens. In de AVG zijn nieuwe en strengere regels opgenomen rondom privacy en zijn er op dat gebied ook een stuk meer rechten voor individuen gekomen. Bedrijven hebben met de AVG de verantwoordelijkheid gekregen om secuur met persoonsgegevens om te gaan en de persoonsgegevens te beschermen. Daarnaast mogen Europese toezichthouders boetes geven tot 20 miljoen euro of 4% van de mondiale omzet van het bedrijf (als dat bedrag hoger is) bij overtreding van de AVG. Klanten van bedrijven hebben nu meer mogelijkheden als het aankomt op de bescherming van hun privacy. De verordening is van toepassing op alle bedrijven en organisaties die werken met persoonsgegevens. In het vervolg van het artikel worden de voor- en nadelen besproken van de AVG.

Eén van de voordelen is, volgens advocaat Axel Arnbank, dat de verordening een stuk meer mogelijkheden biedt voor het individu. Waar het individu vaak machteloos was tegen de grote bedrijven, komt daar nu verandering in.  Een individu kan nu sneller zijn of haar gelijk halen als hij of zij van mening is dat de AVG wordt geschonden door een bedrijf. De bewijslast ligt nu namelijk bij de aangeklaagde. Hierdoor is het een stuk gemakkelijker om als individu succes te behalen met een eventuele schadeclaim. Daarnaast is er nu nog maar één toezichthouder die verantwoordelijk is. De toezichthouder in Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens.

Consumenten hebben nu controle over hun eigen gegevens. Een voorbeeld: stel je wilt stoppen met het plaatsen van foto’s op Facebook en je wilt je account verwijderen. Op dat moment kan je bij Facebook een bestand aanvragen, waarin het verplicht is om je berichten en foto’s te zetten. De consument mag nu op elk moment bepalen wanneer het zijn of haar toestemming intrekt om gegevens te verwerken. Tegenwoordig is men ook een stuk bewuster over zijn of haar privacy. De nieuwe AVG lijkt een belasting en belemmering voor bedrijven. Echter kunnen zij hier ook hun voordeel mee doen.

Nu men zo erg bezig is met het bewust omgaan van privacy kan een bedrijf, die hier verantwoordelijk mee omgaat, loyaliteit van mensen winnen, omdat men het bedrijf vertrouwt. Op de lange termijn kan het zelfs zeer handig zijn voor bedrijven. Als een organisatie namelijk conform de AVG werkt, ontstaat er een datastructuur die kan leiden tot meer productiviteit.

Daarnaast kunnen bedrijven nu ook beschikken over meer accurate gegevens. Zoals eerder beschreven hebben klanten toegang tot hun gegevens. Zij kunnen de gegevens checken en aangeven of de gegevens die het bedrijf heeft juist zijn.

Naast deze voordelen zijn er natuurlijk ook nadelen. De nadelen die al bestonden zijn ook nog van toepassing. Zo kunnen persoonsgegevens in verkeerde handen vallen als er een frauduleuze opvraging wordt gedaan, bijvoorbeeld door een crimineel. Dit kan als nadeel worden gezien, maar doordat men nu juist het recht heeft informatie op te vragen bestaat er een extra risico, namelijk dat er met iemand zijn of haar persoonlijkheid wordt gefraudeerd. Tegenwoordig verzamelen bedrijven veel informatie van je en kopen ze ook informatie over je op, waardoor er ineens een grote hoeveelheid informatie gestolen kan worden. Bedrijven zijn met de AVG verantwoordelijk voor de persoonsgegevens van haar klanten. Er kunnen datalekken ontstaan en daarnaast kan een organisatie gehackt worden. Bedrijven moeten kunnen aantonen dat ze goed omgaan met deze gegevens, anders riskeren ze een enorme boete. Deze twee nadelen zijn misschien meer algemeen, maar ook zeker van toepassing op de AVG. Voor bedrijven was het altijd al ongewenst om gehackt te worden. Doordat er nu aanzienlijke boetes uitgedeeld kunnen worden, is de noodzaak nog groter geworden zorgvuldig om te gaan met gegevens

Ook kunnen er misverstanden ontstaan over de bescherming van de persoonsgegevens. Zo kunnen bedrijven denken dat het versleutelen (encryptie) van persoonsgegevens genoeg is om deze gegevens te beschermen. Ondernemingen moeten echter meer doen om de gegevens te beschermen. Daarnaast kunnen bedrijven de verantwoordelijkheid afschuiven op cloud-providers, als bedrijven hun data in de cloud opslaan. Cloud-providers zijn natuurlijk ook verantwoordelijk, maar ook de bedrijven die deze gegevens hebben verzameld. Dit was eerst onduidelijk voor bedrijven.

Vooral bij zorginstellingen moet rekening worden gehouden met de nieuwe AVG. Zo zijn zij verplicht om gedocumenteerd te kunnen bewijzen voor welke informatie betrokken personen toestemming hebben gegeven om deze te verwerken. In ziekenhuizen gaat dit waarschijnlijk gemakkelijker dan bij mantelzorgers. In deze sector is er veel gevoelige informatie, waarvan het extra belangrijk is dat dit goed beschermd wordt. 

Door de plotselinge verandering in de bescherming van persoonsgegevens voor bedrijven, moesten bedrijven snelle veranderingen doorvoeren in hun bedrijfsbeleid. Het implementeren van deze verordening kost tijd. Daarnaast was er veel onduidelijkheid rondom de invoering van de AVG.

Kortom, de AVG brengt zowel voor- als nadelen met zich mee. Het belangrijkste voordeel is het feit dat je als individu meer controle hebt over je eigen gegevens. Aan bedrijven is het de taak om met deze gegevens secuur en verantwoordelijk om te gaan.

Bronnen
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/algemene-informatie-avg/algemene-informatie-avg
https://www.fgsupport.nl/hoe-halen-wij-voordeel-uit-de-avg
https://optimoose.nl/voordelen-van-de-nieuwe-privacywet/
https://gym-apps.nl/voordelen-van-avg-voor-jouw-organisatie/
https://computerworld.nl/security/107906-7-onverwachte-nadelen-van-avg-op-security
https://www.deondernemer.nl/actueel/data/bescherming-klantgegevens-weten-verordening-avg~288744
https://www.elann.nl/nieuws/zorgaanbieders-en-de-avg?utm_campaign=Nieuwsbrief+ELANN+30+januari+2018&utm_medium=email&utm_source=iMailingtool

Benieuwd wat PM voor jou kan betekenen? Word lid!

Lid worden (€1,-)