← Terug

De accountant en het klimaat: Klimaat ontbreekt in de strategie van bedrijven

Het klimaat is tegenwoordig het gesprek van de dag. De afgelopen tijd zijn verschillende rapporten gepubliceerd waaruit blijkt dat de opwarming van de aarde een urgent probleem is. Iedereen speelt hierin een rol, zo ook de accountant. De Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) heeft hierover een publieke management letter gepubliceerd. De komende weken zullen wij in het PM Magazine de kernpunten van deze letter bespreken.

De letter richt zich op vier aspecten: klimaat ontbreekt in de strategie van bedrijven, klimaat heeft geen vaste plaats in een organisatie, er is te weinig aandacht voor de beoordeling van de klimaat prestaties en accountants moeten meer oog hebben voor klimaatverandering. Deze week staat het ontbreken van klimaat in de strategie van bedrijven centraal.

Internationaal zijn er verschillende afspraken gemaakt en doelen vastgesteld omtrent het klimaat. Zo heeft de Europese Unie als doel om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Nederland heeft naar aanleiding van de internationale afspraken ook een aantal doelen opgesteld. Zo wil Nederland in 2050 95 procent van de CO2-uitstoot gereduceerd hebben ten opzichte van 1990. 

Het probleem is volgens de NBA dat veel bedrijven goede voornemens hebben omtrent het klimaat, maar dat zij het lastig vinden om die voornemens te implementeren. Hier is een financieel aspect aan verbonden. Zo schatten volgens de NBA vijfhonderd grote bedrijven de kosten van klimaatverandering op 1000 miljard dollar. De kansen die deze bedrijven hierin zien, schatten zij op 2000 miljard dollar.

De rol van de accountant is hierin om ervoor te zorgen dat de continuïteit van een bedrijf wordt gewaarborgd en dat er wordt ingespeeld op nieuwe kansen. Zo zijn er door klimaatverandering ook risico’s die een rol spelen in de bedrijfsvoering. Een bedrijf kan bijvoorbeeld reputatieschade oplopen indien zij niet bezig is met maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daarnaast kan de waardeketen (supply chain) van bedrijven veranderen. De reden hiervoor kan zijn dat grondstoffen niet meer beschikbaar zijn door schaarste of veel duurder worden omdat ze als vervuilend worden beschouwd. Daarnaast speelt niet alleen de accountant als controleur van de jaarrekening een rol, maar ook de internal auditor. Zij kunnen van binnenuit invloed uitoefenen op de strategie van bedrijven. In het vervolg van dit artikel wordt de rol van de internal auditor verder toegelicht.

De rol van de internal auditor ligt voornamelijk in het adviseren. Internal auditors moeten vaststellen hoe het bestuur van een bedrijf het klimaat implementeert in de bedrijfsvoering. Zij kunnen adviseren over de risico’s die klimaatverandering met zich meebrengt. Daarnaast kunnen internal auditors bijdragen aan het opstellen van een balanced score card. Ook kan de internal auditor het management helpen om het personeel bewuster om te laten gaan met klimaatverandering. Tevens kan de internal auditor samen met de controller kijken naar het aspect van ‘true pricing’ in de kostprijs van het product van de organisatie. De kosten om de emissie van CO2 te corrigeren kunnen dan in de kostprijs van het product worden opgenomen. 

Daarnaast speelt de internal auditor ook een rol in het managen van de assets van een bedrijf. Door klimaatverandering kunnen assets hun waarde verliezen. Neem bijvoorbeeld het oppompen van olie door Shell. In de toekomst zal er over moeten worden gegaan op alternatieve brandstoffen. Om continuïteit te waarborgen moet de internal auditor betrokken zijn bij de financiering van alternatieven.

Het verschil tussen de internal auditor en de externe accountant is de functie die beiden bekleden ten opzichte van een organisatie. De externe accountant houdt zich voornamelijk bezig met het controleren van klimaat-gerelateerde zaken zoals energieverbruik. De auditor houdt zich bezig met het samen met het management van de organisatie omgaan met klimaatverandering en heeft ten opzichte van de externe accountant een uitvoerende functie. 

Het is belangrijk dat de internal auditor adviseert over risico’s en implementatie van klimaatdoelen in de strategie. Volgens de NBA is dit onder veel accountants niet bekend en zal er hierover voorlichting moeten plaatsvinden. De effecten van klimaatverandering vallen niet te ontkennen en daarom is het van belang dat alle neuzen dezelfde kant op staan. 

Benieuwd wat PM voor jou kan betekenen? Word lid!

Lid worden (€1,-)