← Terug

De accountant en het klimaat (deel 2): klimaat is niet verankerd in de organisatie

Het klimaat is tegenwoordig het gesprek van de dag. De afgelopen tijd zijn verschillende rapporten gepubliceerd waaruit blijkt dat de opwarming van de aarde een urgent probleem is. Iedereen speelt hierin een rol, zo ook de accountant. De Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) heeft hierover een publieke management letter gepubliceerd. De komende weken zullen wij in het PM Magazine de kernpunten van deze letter bespreken.

De letter richt zich op vier aspecten: klimaat ontbreekt in de strategie van bedrijven, klimaat heeft geen vaste plaats in een organisatie, er is te weinig aandacht voor de beoordeling van de klimaat prestaties en accountants moeten meer oog hebben voor klimaatverandering. Deze week staat het volgende onderwerp centraal: klimaat is niet verankerd in de organisatie.

Volgens de NBA hebben organisaties moeite om het klimaat als standaardfactor op te nemen in hun organisatiestructuur. De NBA signaleert dat de organisatiecultuur, bedrijfsprocessen en systemen niet zijn ingericht op klimaat. Tevens is er dikwijls onvoldoende kennis op het gebied van klimaat binnen een organisatie. Organisaties houden zich bezig met losse projecten en implementeren klimaataspecten niet structureel in hun bedrijfsvoering en besluitvorming. Een reden die de NBA hiervoor geeft is dat de motivatie bij organisaties zelf vaak ontbreekt. Veel organisaties worden gedwongen om iets aan klimaat te doen, terwijl eigen motivatie bij zowel de top als de medewerkers juist onmisbaar is wanneer een organisatie het klimaatbewustzijn wil implementeren. 

De internal auditors en accountants in financiële functie kunnen hierbij een belangrijke rol spelen. Hierbij kan gedacht worden aan het helpen ontwikkelen van doelstellingen en klimaat gerelateerde prestatie-indicatoren. Daarnaast kunnen accountants helpen met het ontwikkelen van meetsystemen en ook met het rapporteren hiervan. Internal auditors kunnen deze systemen op hun beurt weer toetsen. Zo heeft het Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF) een methode ontwikkeld, waarmee de CO2-impact van beleggingen en financieringen gemeten kan worden. 

Daarnaast zal de accountant meer focus kunnen leggen op internationale normen die zijn vastgelegd. Een voorbeeld hiervan is het Greenhouse Gas Protocol. Dit protocol voorziet organisaties van internationaal gehanteerde normen en het verstrekt daarnaast mogelijkheden om CO2-uitstoot te verminderen. De accountant kan door expertise te verkrijgen over dergelijke methodes en protocollen organisaties adviseren in hun weg naar maatschappelijk verantwoord ondernemen. Gedurende de controle van organisaties moet de externe accountant kijken naar de manier hoe deze methodes en protocollen zijn toegepast. De externe accountant moet hier kritisch op zijn en eventuele verbeterpunten aandragen. 

Het is waardevol om in dit artikel een klein uitstapje te maken naar de rol van de controller. De controller kan namelijk als sparringpartner dienen voor het management van de organisatie. Hij/zij denkt dan mee over het verbeteren van de bedrijfsvoering, welke steeds complexer wordt en niet enkel is gestuurd op het creëren van financiële waarde, maar ook op het creëren van sociale en ecologische waarde. De controller denkt dus actief mee over de aanpassingen die nodig zijn in bedrijfsprocessen om echt te verduurzamen.

Benieuwd wat PM voor jou kan betekenen? Word lid!

Lid worden (€1,-)