← Terug

De accountant en het klimaat (deel 3): De verantwoording over klimaatprestaties schiet tekort

Het klimaat is tegenwoordig het gesprek van de dag. De afgelopen tijd zijn er verschillende rapporten gepubliceerd waaruit blijkt dat de opwarming van de aarde een urgent probleem is. De Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) heeft een publieke management letter gepubliceerd over de rol van de accountant omtrent de rapportage van klimaatprestaties. De komende weken zullen wij in het PM Magazine deze kernpunten bespreken.

De letter richt zich op vier aspecten: klimaat ontbreekt in de strategie van bedrijven, klimaat heeft geen vaste plaats in een organisatie, de verantwoording over klimaatprestaties schiet tekort en accountants moeten meer oog hebben voor klimaatverandering. Deze week staat het derde onderwerp centraal: De verantwoording over klimaatprestaties schiet tekort.

Volgens de NBA hebben organisaties moeite om om te gaan met klimaat en de verantwoording hierover. Een van de redenen hiervoor is dat er geen wereldwijde erkende standaard is voor de verslaggeving van klimaatprestaties. Uit onderzoek dat is gedaan onder 200 bedrijven in Nederland blijkt dat ruim de helft van deze bedrijven slechts minimale informatie geeft betreft de klimaatimpact. De meeste organisaties verschaffen informatie met een algemene toelichting over strategie en beleid, corporate governance en verslaggeving. Meestal is er geen adequate planning- en controlecyclus voor de CO2-uitstoot aanwezig. Als organisaties rapporteren over duurzaamheid dan doen ze dit vaak niet in het bestuursverslag of de jaarrekening, maar in een apart duurzaamheidsverslag. Aan accountants is het de taak om een geïntegreerde rapportage en een integraal beleid te realiseren, ookwel integrated thinking genoemd. De rol die voor de internal auditors is weggelegd aan de start van het geïntegreerde rapportage proces, is vooral een adviserende rol.

De accountant moet het verslag over duurzaamheid en het jaarverslag dus integreren. Voor de accountant is het hierbij belangrijk om op bepaalde zaken extra goed te letten. Ten eerste het versneld afschrijven van activa. Zo moet een kolencentrale die gebouwd is in Nederland in 2030 al sluiten, terwijl de oorspronkelijke bedoeling was om de centrales pas in 2050 te sluiten. Daarnaast moet de accountant ook aandacht besteden aan eventuele voorzieningen, voor eventuele dekking van onverwachte kosten. Ook moet de accountant ook rekening houden met hogere operationele kosten. Dit wordt veroorzaakt door bijvoorbeeld duurdere grondstoffen of door CO2-heffingen. De internal auditor kan de accountant hierbij helpen door afspraken te maken met de accountant over bepaalde zaken, zodat de accountant bij de controle gebruik kan maken van de werkzaamheden van de internal auditor.  

Bij het integreren van de twee verschillende verslagen kunnen accountants het systeem toepassen van de Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD). Er is nog geen algeheel systeem die internationaal is ingevoerd, maar de TCFD is volgens de NBA het meest gezaghebbend op dit gebied. Sinds 2015 is de TCFD actief. De bedoeling van de TCFD is dat er consistentie zit in verslagen van bedrijven. De TCFD biedt ook e-learning aan voor organisaties om dit systeem te leren gebruiken. Omdat het systeem van de TCFD ook ruimte bevat voor de risico’s van klimaat is het ook interessant voor de internal auditor.  

Benieuwd wat PM voor jou kan betekenen? Word lid!

Lid worden (€1,-)