← Terug

De accountant en het klimaat (deel 4): Accountants moeten meer oog hebben voor het klimaat

Het klimaat is tegenwoordig het gesprek van de dag. De afgelopen tijd zijn er verschillende rapporten gepubliceerd waaruit blijkt dat de opwarming van de aarde een urgent probleem is. De Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) heeft een publieke management letter gepubliceerd over de rol van de accountant omtrent de rapportage van klimaatprestaties. 

De letter richt zich op vier aspecten: klimaat ontbreekt in de strategie van bedrijven, klimaat heeft geen vaste plaats in een organisatie, de verantwoording over klimaatprestaties schiet tekort en accountants moeten meer oog hebben voor klimaatverandering. Deze week staat het laatste onderwerp centraal: Accountants moeten meer oog hebben voor het klimaat.

Tegenwoordig heeft het maatschappelijk verkeer meer behoefte aan zekerheid over niet-financiële informatie dan ooit. De accountant houdt zich, wegens het vervullen van een maatschappelijke rol, hier vanzelfsprekend ook mee bezig. De NBA stelt dat de accountant, net als organisaties zelf, te weinig aandacht heeft voor klimaat in de jaarverslaggeving. De kennis en expertise van de accountant maken echter dat hij ook in dit thema een rol van betekenis heeft.

De accountant moet toetsen of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van het vermogen en resultaat van de organisatie. Ook de klimaatrisico’s vallen hieronder. Het klimaat heeft ook een financiële kant, die een directe invloed heeft op de continuïteit van de organisatie. Gezien het financiële aspect die klimaatrisico’s en –kansen met zich meebrengen, waar financiële expertise bij nodig is, valt het thema klimaat volgens de NBA zeker onder de financiële expertise van de accountant. De Commissie Toekomst Accountancysector (CTA) heeft haar twijfels bij de rol van de accountant in het verschaffen van zekerheid over niet-financiële informatie, gezien dit specialistische kennis vereist. Volgens de NBA kan de accountant bij onvoldoende expertise specialisten inschakelen. 

De financiële sector heeft ook te maken met maatschappelijke en ecologische risico’s. Zo kan de accountant een grote rol spelen op het gebied van ‘true value’ en ‘true pricing’. De accountant zal zich hierbij ook moeten richten op waarde die organisaties toevoegen op dit gebied. Een voorbeeld hiervan is de methode die EY en duurzaamheidsadviseur Soil & More hebben ontwikkeld. Deze methode ondersteunt bedrijven om op een overzichtelijke manier verborgen kosten uit te rekenen. Met deze verborgen kosten hebben bedrijven in de voedselproductie bijvoorbeeld al snel te maken. Door middel van deze methode zouden winst- en verliesrekeningen beter gebaseerd kunnen worden op true costs. Dit is een van de voorbeelden hoe de accountancysector bezig is geweest met klimaat. En dat er aandacht wordt besteed aan het klimaat, is noodzakelijk. De uitstoot van schadelijke stoffen kost de Nederlandse samenleving 31 miljard euro per jaar. 

Uit het rapport van het Centraal Plan Bureau ‘Beprijs de milieuschade’ blijkt dat ecologische risico’s een groot probleem zijn. In het rapport wordt gesteld dat er daarom naar een circulaire economie moeten worden toegewerkt. Om die circulaire economie te bereiken moet volgens het Centraal Plan Bureau het beprijzen van milieuschade als maatregel verder worden ingevoerd. Het beprijzen van milieuschade kan in allerlei vormen, welke de organisatie zal voelen in haar portemonnee. Op het moment dat de kosten omtrent milieuschade worden uitgedrukt in geld, heeft de organisatie een prikkel om deze kosten te reduceren en zo milieuvriendelijker te produceren. De accountant kan deze milieuschade helpen te beprijzen en ook advies leveren op dit gebied. 

Heb jij een onderwerp waarover jij graag een artikel zou willen lezen in het PM Magazine? Laat dit weten aan de Media commissie via media@studieverenigingpm.com.

Benieuwd wat PM voor jou kan betekenen? Word lid!

Lid worden (€1,-)