← Terug

Commissie Toekomst Accountancysector: De ingezette cultuurverandering moet onverminderd doorgaan

De afgelopen jaren hebben er verschillende incidenten plaatsgevonden in de accountancysector, waardoor het vertrouwen van het maatschappelijk verkeer is beschadigd. De Commissie Toekomst Accountancysector (CTA) kwam daarop met 22 aanbevelingen om het vertrouwen in de sector te herstellen. Eén van deze aanbevelingen is aanbeveling 11 van het rapport van de CTA: de ingezette cultuurverandering moet onverminderd doorgaan. Er zal meer aandacht moeten worden besteed aan onder andere soft skills, werkdruk en een goede work-life balance binnen de opleiding tot accountant en accountantsorganisaties. 

Een onderdeel van de aanbeveling van de CTA is dat er naar de werkdruk van accountants moet worden gekeken. De laatste jaren is er veel geformaliseerd betreffende de regels en kwaliteitsverbeteringen in de sector. Dit heeft het werk er niet makkelijker op gemaakt, er is meer werkdruk ontstaan (Wammes, 2020). Aan de basis van de verhoogde werkdruk staan de kwaliteitsverbeteringen. Kwaliteit is volgens de CTA namelijk een belangrijke factor bij de beoordeling van de accountant. Er worden nu gemiddeld meer uren per opdracht besteed om aan de kwaliteitseis te voldoen dan voorheen. Ook de NBA onderstreept dit in een reactie op het CTA-rapport. De verhoogde werkdruk en het al bestaande negatieve beeld over accountants maken het beroep niet aantrekkelijker. Ook het onderzoek van Amiruddin (2019) bevestigt dit en stelt dat werkdruk leidt tot stress. Deze stress zorgt in veel gevallen voor dalende werkprestaties. Een goede work-life balance kan resulteren in minder stress, wat minder ten koste gaat van de kwaliteit (Amiruddin, 2019; Collins & Killough, 1989). Kwaliteit is voor een accountant erg belangrijk. Volgens de CTA verwachten klanten en de maatschappij kwaliteit van een accountant. Op het moment dat er aan die verwachting wordt voldaan, ontstaat er bij klanten een zekere mate waarin klanten zich kwetsbaar durven op te stellen: een mate van vertrouwen (Yoon-Ho Kim et al.,2015).

Een tweede onderdeel van de aanbeveling van de CTA is dat er binnen de opleiding tot accountant en binnen accountantsorganisaties meer aandacht moet worden besteed aan soft skills. Voorbeelden hiervan zijn communicatieve vaardigheden en het werken onder druk. Uit onderzoek van Dolce et al. (2020) blijkt dat klanten veel waarde hechten aan soft skills. Leyes (2007) stelt bovendien dat bedrijven te veel waarde hechten aan de expertise van hun personeel, terwijl klanten juist ook kijken naar de manier van communiceren en andere soft skills, zoals het oog hebben voor persoonlijke behoeften van andere mensen en het omgaan met verwachtingen. In dit onderzoek kwam daarnaast naar voren dat mensen meer waarde hechten aan iemand die het vermogen heeft om open en transparant te communiceren, met als gevolg dat dit vertrouwen geeft. Dit vertrouwen is onderdeel van de behoefte van klanten. Het beheersen van soft skills dus essentieel voor de accountant.

Een derde onderdeel waar in de aanbeveling van de CTA aandacht aan wordt besteed is reflectie. Met reflectie wordt bedoeld dat de accountant tijdens en na afloop van de opdracht nadenkt of hij/zij de belangen van stakeholders goed is nagekomen en of hij/zij op een correcte en zorgvuldige manier heeft gehandeld. Reflectie staat aan de basis van ethiek en levert hier een grote bijdrage aan (Majoor et al., 2015). Wanneer een accountant zijn/haar ethiek als speerpunt neemt, leidt dit tot vertrouwen.  

Kortom, het aanpakken van de werkdruk van accountants is erg belangrijk. Dit leidt namelijk tot minder stress, waardoor men beter presteert. Als een accountant voldoet aan de kwaliteitseis gaat men op hem/haar vertrouwen en daarom moet er dus aandacht zijn voor werkdruk en een goede work-life balance. Daarnaast zijn soft skills erg belangrijk. Het hebben van soft skills leidt tot vertrouwen bij stakeholders. Het goed beheersen van soft skills schept vertrouwen bij de klant. Tot slot is reflectie ook factor die een grote rol speelt. Reflectie draagt op een positieve manier bij aan de ethiek van een accountant. 

Bronnenlijst

Amiruddin, A. (2019). Mediating effect of work stress on the influence of time pressure, work–family conflict and role ambiguity on audit quality reduction behavior. International Journal of Law & Management, 61(2), 434–454.

Collins, K. M., & Killough, L. N. (1989). Managing Stress in Public Accounting. Journal of Accountancy, 167(5), 92–98.

Commissie Toekomst Accountancysector. (2020). Vertrouwen op controle. Geraadpleegd via: www.sra.nl/~/media/srawebsite/documenten/Openbaar/Over%20SRA/Nieuws/2020/Rapport-Commissie-toekomst-accountancysector-CTA-Vertrouwen-op-controle-30012020

Dolce, V., Emanuel, F., Cisi, M., & Ghislieri, C. (2020). The soft skills of accounting graduates: perceptions versus expectations. Accounting Education, 29(1), 57–76. 

Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants. (2020, January 30). Reactie NBA op CTA rapport. Geraadpleegd via: www.nba.nl/nieuws-en-agenda/nieuwsarchief/2020/januari/reactie-nba-op-cta-rapport/

Leyes, M. (2007). Soft Skills Are Key. Advisor Today, 102(3), 29.

Majoor, G. C. M., van Asselt, E., Karssing, E., Pheijffer, M., & Verkleij, H. L. (2015). Grondslagen van auditing en assurance (7de editie). Groningen, Nederland: Noordhoff.

Vasantha Kumara, S. A., & Sahasranam, C. (2008). An Empirical Study on Students’ Soft Skills Inventory Test: Reliability and Non-Parametric Analysis. ICFAI Journal of Soft Skills, 2(3), 35–45.

Wammes, B. (2020). NBA: CTA-rapport is “scherpe analyse” van de sector. Geraadpleegd via: www.accountant.nl/nieuws/2020/1/nba-cta-rapport-is-scherpe-analyse-van-de-sector/

Yoon-Ho Kim, Dong-One Kim, & Ali, M. A. (2015). The Effects of Mutual Trustworthiness between Labour and Management in Adopting High Performance Work Systems. Relations Industrielles / Industrial Relations, 70(1), 36–61.

Benieuwd wat PM voor jou kan betekenen? Word lid!

Lid worden (€1,-)