← Terug

Kopje koffie met... Frank Bos

Even voorstellen

Mijn naam is Frank Bos, 32 jaar en woon in het mooie Tolbert. Ik ben docent voor de vakgroep Accountancy en dan specifiek in de sectie Internal Control. Bij alle vakken binnen deze kolom ben ik betrokken, bijvoorbeeld in de vorm van gastcolleges en/of meedenken over tentamens en groepsopdrachten. Ik werk één dag in de week op de universiteit en de overige dagen ben ik werkzaam in de controlepraktijk bij KPMG als Registeraccountant in Groningen. Ik ben vooral actief in de ziekenhuissector, maar heb ook klanten in het grotere MKB-segment. Bovendien ben ik ook bij KPMG werkzaam op het bureau Vaktechniek. Hier help ik collega’s met complexe auditing-gerelateerde vraagstukken, bijvoorbeeld over de continuïteitsveronderstelling bij controlecliënten. De afwisseling tussen werken en doceren is heel waardevol. Kennis die ik in praktijk op doe, kan ik aan de studenten meegeven. Andersom neem je weer kennis mee de praktijk in. 

Mijn grote passie is de muziek, ik speel althoorn op hoog niveau bij één van de drie beste brassbands van Nederland. Hierin gaat wel erg veel tijd zitten, ook omdat ik er nog een bestuurstaak bij doe, maar ik vind het wel erg leuk. Verder houd ik van lezen en ben ik sinds de pandemie begonnen met hardlopen. 

Studententijd
Mijn studententijd was vooral tijdens mijn opleiding aan het conservatorium, daar heb je niet echt verenigingen. We hadden een grote vriendengroep en dat was dan een soort studievereniging waarmee je hele dagen optrok. Van negen tot negen was je op de studie met elkaar bezig met repeteren, lessen volgen en voorspeelmomenten. Na de lesdag gingen we met elkaar naar de kroeg om de dag af te sluiten. Ik ben niet verder gegaan in de muziek, omdat ik de muziek leuker vind als hobby dan beroep. Van het samen spelen kan ik enorm genieten, maar om als beroepsmusicus de komende veertig jaar aan de slag te moeten was uiteindelijk niet geschikt voor mij. Daarom heb ik nu een ‘echte’ baan en daarnaast een onwijs leuke hobby. Toen ik daarna besloot Accountancy te gaan doen ben ik een deeltijd studie gaan volgen aan Nyenrode, omdat ik niet het hele voltijds traject in wilde. Dus een studententijd had je toen niet echt meer, omdat je er ook gewoon een baan naast had. 

Online lesgeven tijdens corona
Ik vind het veel minder leuk voor mijzelf en ik denk ook voor jullie als studenten. Ik heb vooral dit beroep gekozen omdat ik het leuk vind in een lokaal te staan met studenten en een discussie te voeren. Ondanks dat ik veelal hoorcolleges geef, vind ik het waardevol om af en toe een vraag te stellen om te kijken of iedereen het begrijpt. In Collaborate is de drempel veel lager om je camera en microfoon uit te zetten en niet te luisteren. Je kan de stof wel vertellen, maar wat ik juist leuk vind is om jullie te leren kennen en het samen te doen. Dat is moeilijker door een scherm heen. 

Veranderingen in het lesgeven
Ik heb voor de vakken die ik heb gecoördineerd wel een andere indeling gemaakt. Dat is nu gedaan in vier hoorcolleges en drie werkcolleges. Door middel van kleinere groepen kan je de camera aanzetten en zorgen voor meer interactie. Qua vakinhoud denk ik dat de achterstanden meevallen, omdat ik dit op de universiteit echt de verantwoordelijkheid van de student vind. Ik wil geen politieagent spelen of de rol van meester op een basisschool op me nemen. Bijblijven is ook de verantwoordelijkheid van de student, en het is niet aan mij om te controleren of ze wel of niet de hoofdstukken hebben gelezen. Ik schrijf het voor omdat ik weet dat dat je zal helpen, als je er dan voor kiest dat niet te doen is dat je eigen verantwoordelijkheid. Wat mij in deze periode veel meer interesseert is jullie welzijn. Hoe gaat het met jullie als studenten, en is het nog vol te houden in deze situatie? 

Veranderingen in de tentamens
De tentamens zijn niet per se anders ingedeeld, maar de vraagstelling is wel anders, zodat je het niet allemaal kunt opzoeken. Het niveau van de vragen wordt daardoor wat hoger en dat past bij de universiteit. Normaliter richt een eerstejaars bachelorvak zich meer op het toetsen van de kennis, pas richting master ligt de focus meer op toepassing en begrip. Als je dat in jaar één al zou doen, zorgt dit voor een mismatch doordat de groeilijn ontbreekt. Dit is in deze tijd een lastige overweging die je moet maken bij het opstellen van tentamens.

De waarde van het onderwijs op dit moment
De kwaliteit is naar mijn mening inhoudelijk niet veel veranderd. Wat ik wel denk is dat we constant bezig zijn met een balans zoeken tussen wat werkt en niet. Het risico dat mensen afhaken omdat ze het niet boeiend vinden, is door het online lesgeven nog groter geworden. Daarbij komt dat je lastig kunt inschatten of mensen achterblijven, omdat je weinig interactie hebt. Ik kan me heel goed voorstellen dat studenten zich in deze situatie moeilijk kunnen motiveren om met de studie bezig te gaan. Vooralsnog heb ik alleen mijn tentamenuitslagen om hier een beeld van te geven, en voor mijn vak verschillen deze niet veel van voorgaande jaren.

De aansluiting tussen studie en praktijk
Ik denk dat we dit bij Accountancy goed doen, want ik vind het echt een praktijkvak. We hebben in onze vakgroep alleen docenten die uit de praktijk komen, en daar voor het grootste deel nog steeds werkzaam zijn. Daarnaast zijn ook de casussen vaak rechtstreeks afkomstig uit de praktijk. 

Omdat je bij de vakgroep Accountancy altijd iemand uit de praktijk hebt, zie ik gastcolleges vooral als een goede aanvulling als een gastdocent nog dieper op een bepaald onderwerp in gaat. Stages zijn in de bachelor moeilijk in te voeren, de stages die studenten lopen zijn vooral scriptiestages tijdens de master. Dat is wel passend, alleen op een eerder moment zou ook niet heel gek zijn voor het opdoen van praktijkervaring. 

Het Accountancy vakgebied over 10 jaar 
Over tien jaar denk ik dat we veel meer in multidisciplinaire teams werken. Wij accountants zijn vrij traditioneel, maar je ziet gebeuren dat klanten ook van je verwachten dat je op heel veel gebieden expert bent. Auditing moet je gewoon als basis beheersen, maar als je grote klanten hebt zijn die vraagstukken nog vaak heel complex en dan is ook IT super belangrijk. 

Traditioneel gezien kom je binnen als trainee en dan begin je met controleren van eenvoudige posten. Over de jaren heen word je steeds beter en ga je steeds ingewikkeldere dingen controleren. Tegenwoordig worden deze basale werkzaamheden vaak al uitbesteed naar offshore-teams, zoals bijvoorbeeld in India. Dit is namelijk goedkoper en de vastlegging is vaak ook nog beter dan dat wij het kunnen. Ergens valt daar dus een gat in de groeicurve die toekomstige beginnend accountants door gaan maken. Er wordt uiteindelijk van je verwacht expert te zijn, maar zonder ervaring kun je natuurlijk geen expert worden.  

Toch denk ik dat de studie wel heel passend blijft. Bij heel veel andere vakken is het zo dat je de master doet en dan klaar bent. Bij Accountancy is dat anders. Hier is je master geen eindpunt, maar startpunt. Er zitten nog veel zware eisen aan de Accountancy-opleiding en op de universiteit krijg je vooral de benodigde basiskennis mee. Ik denk nog wel dat er misschien een specifieke opleiding bijkomt in het Accountancy format, zoals bijvoorbeeld een opleiding tot gespecialiseerde data-analist.

Gaat de RA verdwijnen?
Ik denk niet dat de RA gaat verdwijnen, alleen al omdat het een wettelijk vastgelegde titel is. Die taak blijft wel, maar ik denk wel dat mensen deels gaan opschuiven van Accountancy naar bijvoorbeeld data analyse. Zo nemen accountantskantoren nu al bijvoorbeeld veel programmeurs aan om de audit te ondersteunen. Er zijn overigens maar weinig accountants die opeens denken "ik ga toch programmeur worden" omdat er wel een fundamenteel verschil in de benodigde kennis en vaak ook interesses zit. Ik zie deze ontwikkeling meer als een keuze in welk spoor je kunt bewandelen na het afronden van de master. 

Wat zou u graag willen meegeven aan alle studenten op het moment dat ze het bedrijfsleven in duiken?
In de lockdown waarin we nu zitten is het belangrijk dat je elkaar (digitaal) blijft opzoeken en met mensen spreekt. Ik hoop heel erg dat iedereen zich daar goed doorheen kan slaan en dat we elkaar snel weer live kunnen zien. 

Voor na de lockdown: Ik zie het accountantsberoep als een soort speeltuin: je mag overal kijken en elke euro omdraaien, en dat is best wel luxe als beginner. Ik vind dit een hele leuke manier is om uit te kunnen zoeken wat je leuk vindt. Begin tijdig, ga stages lopen tijdens je scriptie. Het is een heel erg leuk en mooi vak!

Benieuwd wat PM voor jou kan betekenen? Word lid!

Lid worden (€1,-)