Commissieleden


v.l.n.r. Mick Leeftink, Sonja van der Pol, Sjoerd Harmens, Emmy Kwakman, Mick Veldscholte


De Support commissie bestaat dit jaar uit:

Voorzitter: Sjoerd Harmens
Secretaris: Sonja van der Pol
Organisatie: Emmy Kwakman
Organisatie: Mick Leeftink
Organisatie: Mick Veldscholte

Over de Support commissie

Het karakter van de supportcommissie kan worden omschreven als aanvullend en ondersteunend, maar desalniettemin is het van essentieel belang voor de vereniging. Middels verschillende activiteiten zal de commissie dit jaar haar functie als spil tussen de andere commissies en (nieuwe)leden vervullen.

Onder andere zullen wij iedere vrijdag (uitzonderingen: tentamenweek en vakanties) een koffie-uurtje organiseren waarbij ieder lid welkom is om kennis te maken met de studievereniging en natuurlijk de leden. Daarnaast houdt de commissie zich bezig met het organiseren van een introductiediner voor nieuwe leden. Aanvullend zal de commissie de organisatie van verschillende activiteiten ondersteunen en zich richten op de promotie hiervan.

Graag zien we jullie op één van de koffie-uurtjes of een andere activiteit van PM, graag tot dan!

Weten wat PM voor jou kan betekenen?

Lid worden (€1,-)